GREAT CHRISTMAS POSTCARD

Program o charakterze artystycznym, w wyniku którego dzięki wspólnej pracy uczestników powstaje niepowtarzalny obraz – wspaniała pamiątka z wydarzenia

SANTA’S RIDDLE

Godzinna gra zespołowa – złożona zagadka o charakterze świątecznym: czy wszystkie prezenty dotarły na czas?

EINSTEN’S MACHINE – creating a spectacular machine

Budowa maszyny to atrakcyjny scenariusz na spotkanie integracyjne. Wspólne działanie obrazuje, jak ważne dla osiągnięcia celu jest zaangażowanie całego, nawet wielkiego zespołu i dobra koordynacja działań.

LUMIERE Building a shared story

Lumiere polega na wspólnym budowaniu miniaturowej scenografii, która obrazuje wskazane przez Zamawiającego zagadnienia, takie jak np. wartości firmowe, nowa strategia, historia organizacji, łańcuchy dostaw, plany marketingowe itp.

LEONARDO
cross team building

Warsztat służy podniesieniu poziomu komunikacji i współpracy w zespole oraz podniesieniu motywacji do wspólnego działania. Akcent stawiamy na maksymalizację interakcji między zespołami – cross team building.

PHOTOCOMIC Shared storytelling

Tworzenie fotokomiksów jest zabawnym sposobem, by wspólnie budować opowieści o bohaterach reprezentujących na przykład wartości firmy.

DEALING WITH STRESS

Warsztat pozwala zrozumieć, co wywołuje stres, jakie są jego objawy, a także jak na niego reagować, aby nas nie zniewalał, a sprzyjał nam i naszym działaniom.

BIG PICTURE – team building online

Team building WIELKI OBRAZ ONLINE polega na wspólnym tworzeniu niezwykłego dzieła malarskiego w trakcie warsztatu prowadzonego metodami pracy zdalnej.

Facylitacja Procesów Zespołowych

Organizacje powinny regularnie ustalać i korygować swoje długo oraz krótkoterminowe strategie i plany – również w epoce pracy zdalnej czy hybrydowej.

HYBRID TEAMS BUILDING

Im mniej czasu pracownicy spędzają razem w biurze, tym większe jest znaczenie przemyślanego budowania zespołu.

Turniej Gier Trawnikowych

Turniej Gier Zaskakujących składa się z szeregu gier ruchowych, pochodzących z różnych kultur. Każda z oryginalnych gier rozgrywana jest z innym przeciwnikiem.

Robinson – budowanie łodzi z kartonu

Robinson to emocjonujący team building polegający na konstruowaniu łodzi wiosłowych z kartonu, a następnie pływaniu nimi (opcjonalnie w formule wyścigu).